Right Copyright

Pre učiteľov

1. Autorské právo sa bude čoskoro meniť

Európska komisia podala prvý návrh na zmenu autorskoprávnej legislatívy na základe schválenia Európskeho parlamentu. Takáto zmena nastáva raz za generáciu. Ak chceme zákon, ktorý bude vyhovovať pri vzdelávaní, musíme využiť túto príležitosť a zabezpečiť, že táto zmena bude vyhovovať dlhodobo. Musíme sa uistiť, že právny rámec sa zmení k lepšiemu.

2. Súčasný návrh nereflektuje príležitosti, ktoré nám dnes dávajú digitálne technológie

Každý učiteľ v 21. storočí využíva pri vyučovaní digitálne a technologická nástroje. Tie pomáhajú robiť hodiny zajujímavejšie a pútavejšie. Musíme zabezpečiť, že technológie vo vzdelávaní sa môžu rozvíjať a tiež, že učitelia nebudú musieť riešiť komplexné právne otázky.

3. sný návrh vylučuje múzeá, knižnice a neziskové organizácie

Súčasný návrh uznáva len akreditované školy a univerzity. Musíme zabezpečiť, že aj ostatné inštitúcie a jednotlivci, ktorí sú zodpovední za vzdelávanie, sú v právnej úprave taktiež zahrnutí.

Pre politikov

Vzdelávanie potrebuje autorské právo, ktoré bude prijateľné aj v budúcnosti.
Učitelia by mali mať slobodu učiť bez toho, aby sa zapodievali zložitým autorským zákonom. Na našom hlavnom webovom sídle zverejňujeme bližšie informácie a vysvetľujeme náš postoj k reforme autorského práva.

Učitelia naprieč Európskou úniou by mali mať tie isté práva

Náš právny výskum o výnimkách pre vzdelávanie a o ich obmedzeniach poukazuje na fragmentované prostredie autorskoprávnych pravidiel vo vybraných európskych krajinách. Výskum, ktorý robila Teresa Nobre, aktualizuje a dopĺňa jej pracovný dokument z roku 2014. Analyzovla konkrétne vzdelávacie praktiky vo svetle legislatívy každej krajiny, aby pomohla vysvetliť prekážky v modernom, ako aj tradičnom vzdelávaní, ktoré vytvárajú zastaralé autorskoprávne pravidlá.

Legal Research Infographics

Legal Research Report

Učitelia by mali mať možnosť poskytnúť vysoko kvalitné vzdelanie.

Digitálna doba vytvorila množstvo príležitostí pre učiteľov, aby učili svojich študentov novým a pútavým spôsobom. Rozprávali sme sa s učiteľmi v rôznych členských štátoch EÚ o tom, ako používajú digitálne technológie vo vyučovaní. Naše zistenia jasne poukazujú, že častejšie využívanie nových technológií a inovatívnych praktík v škole vedie u učiteľov k väčšiemu povedomiu o autorskoprávnych záležitostiach.

Teachers and modern educational practices
2MB.

5.434 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Povinné políčka

Dziękujemy za poparcie!

Onedlho dostanete e-mailom potvrdenie.

Zažili ste prouživaní hudby, videa či vizuálnych materiálov na hodine niečo frustrujúce? Povedzte nám svoj príbeh a postaráme sa o to, že sa o ñom dozvedia politici.