Right Copyright

For de som lager retningslinjer

De som underviser trenger en opphavsrettslov tilpasset fremtiden

Lærere bør ha frihet til å undervise uten å sette seg inn i detaljene av loven om opphavsrett. På vår hovednettside publiserer vi mer informasjon om våre funn og forklarer vårt syn på nåveærende opphavsrettsreform.

Lærere i hele EU burde ha de samme rettighetene

Vår juridiske forskning på pedagogiske unntak og begrensninger viser et fragmentert landskap av opphavsrettslige regler i utvalgte europeiske land. Forskningen, utført av Teresa Nobre, oppdaterer og utfyller hennes 2014 arbeidsnotat. Spesifikke pedagogiske praksiser ble analysert i henhold til lovgivningen i hvert land for å hjelpe med å forstå hindringene som skapes av utdaterte regler om opphavsrett i både moderne og tradisjonell undervisning.

Legal Research Infographics

Legal Research Report

Lærere bør kunne tilby undervisning av høy kvalitet

Den digitale tidsalder har skapt mange muligheter for lærere å undervise sine elever på nye og engasjerende måter. Vi har intervjuet lærere i ulike medlemsland i EU som bruker digital teknologi i sin undervisning. Våre funn indikerer tydelig at økt bruk av ny teknologi og innovativ praksis i skolen resulterer i større bevissthet om opphavsrett blant lærerne.

Teachers and modern educational practices
2MB.

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Obligatoriske felt

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.