Right Copyright

Til alle som underviser,

Over hele Europa jobbes det for et utdanninssystem basert på sammarbeid, som er åpent og der du kan gjøre mest mulig ut av ressursene og teknologien som finnes. Dessverre har ikke opphavsrettslovgivningen blitt fornyet de siste femten årene og dette er et hinder.

Bli med oss i vårt arbeid med å forme fremtidens utdanning.

Vi ønsker at du skal ha frihet til å undervise uten å bryte loven
+

Før en lærer kan undervise elevene om hvordan fremstillinger av Romeo og Julie har forandret seg gjennom tidene, kan det være påkrevd å innhente tillatelse fra rettighetshaverene for hver film hun ønsker å vise klipp fra. Vi ønsker at de som underviser skal frigjøres fra en slik umulig oppgave.

Vi ønsker at du skal kunne bruke materiale som ikke er ensidige fremstillinger
+

Når en lærer ønsker å undervise om Vietnamkrigen, er mange av de tilgjengelige bildene ensidige fremstillinger. Vi trenger en lov som tillater at de som underviser får ta i bruk visuelt materiale utover det som er i læreboka.

Vi ønsker at alle som underviser i EU skal ha de samme frihetene
+

Hvis en musikklærer i Portugal ønsker å spille samtidsmusikk for sine elever, kan det være forbudt å spille hele sangen. En lærer i Nederland, derrimot, har ikke de samme begrensningene. Vi mener at lærere innenfor EU skal ha de samme rettighetene.

Vi ønsker en lov som tillater deg å ta i bruk de digitale mulighetene som er tilgjengelige
+

Hvis en samfunnsfaglærer ønsker å dele en video av en pressekonferanse med President Trump med sine elever, via epost, risikerer skolen bot. Vi må sikre at lærere får lov til å bruke digitale former for kommunikasjon.

Vi ønsker et lovverk som anerkjenner museer, biblioteker og ikke-statlige organisasjoner som undervisningsinstitusjoner
+

Dersom det tilbys kurs i moderne kunst på et bibliotek vil det by på problemer å ta i bruk kunst med opphavsrett som en del av dette, uten å innhente tillatelse fra opprettshaver i forkant. Vi mener at museer, biblioteker og ikke-statlige organisasjoner også skal omfattes av unntak som har vært forbeholdt utdanningssinstitusjoner ettersom de også har en utdannende funksjon.

Gjør opphavsrett rettferdig, . Er du med oss?

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Obligatoriske felt

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.