Right Copyright

Vážení vzdělavatelé,

v celé Evropě pracujete na vytváření nového vzdělávacího systému. Systému, který je založený na spolupráci, je otevřený a nabízí Vám maximální využití všech nástrojů a technologií, jež Vás obklopují. Bohužel, autorské právo se za posledních více než patnáct let nezměnilo, a přitom Vás ovlivňuje každý den.

Připojte se nyní k naší misi, jejímž cílem je formovat budoucí vzdělávání.

Chceme mít svobodu učit aniž bychom porušovali zákon
+

Předtím, než začne učitel vyučovat, jak se v průběhu let měnilo ztvárnění Shakespearova Romea a Julie, měl by u každého filmu, který chce promítnout ve třídě, požádat nositele práv o svolení. Chceme učitele tohoto nesmyslného břemene zprostit.

Chceme, abyste mohli používat materiály, které předkládají historické události nezaujatým způsobem
+

Pokud chce učitel v hodině dějepisu vyučovat téma Vietnamské války, mnoho dostupných obrázků je nějak zatížených autorskými právy. Potřebujeme zákon, který učitelům umožní vybírat z větší nabídky vizuálních materiálů, aby nebyli omezeni jen na obrázky dostupné v učebnicích.

Chceme stejné svobody pro všechny učitele v EU
+

Když chce portugalský učitel hudební výchovy pustit svým žákům nějakou současnou skladbu online, může se stát, že ji nebude schopen pustit celou. Nizozemský učitel však takovému omezení vystaven není. Myslíme si, že učitelé v EU by měli mít všichni stejná práva.

Chceme zákon, který Vám umožní využívat všechny digitální možnosti, které jsou dnes dostupné
+

Když chce učitel občanské výchovy poslat svým žákům video z tiskové konference prezidenta Trumpa prostřednictvím e-mailu, škola riskuje pokutu. Musíme zajistit, aby mohli učitelé využívat pro vzdělávací účely digitální komunikaci.

Chceme zákon, který uznává vzdělávací úlohu muzeí, knihoven a nevládních neziskových organizací
+

Když chce lektor/ka v knihovně uspořádat výuku o moderním umění, setká se s problémy, pokud předem nepožádá nositele práv o svolení využít uměleckou sbírku v areálu, chráněnou autorským právem. Myslíme si, že muzea, knihovny a nevládní neziskové organizace by měly být v oblasti vzdělávacího působení postaveny na roveň školám, protože také realizují vzdělávací programy.

Dejme do pořádku autorské právo. Právě teď. Jste s námi?

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Povinná pole

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.