Right Copyright

Vážení učitelia,

V celej Európe pracujete na tom, aby vznikol nový vzdelávací systém. Systém, ktorý si cení spoluprácu, je otvorený a v ktorom môžete využiť nástroje a technológie, ktoré máte k dispozícii. Autorské právo sa však už vyše 15 rokov nezmenilo a toto má vplyv na vašu každodennú prácu.

Pripojte sa dnes k nám v našom poslaní formovať budúcnosť vzdelávania

Chceme, aby ste mali slobodu učiť bez toho, aby ste porušovali zákon
+

Pred tým, ako učiteľka ukáže študentom, ako sa v dejinách menilo stvárnenie Shakespearového diela Rómeo a Júlia, môže mať povinnosť požiadať o súhlas držiteľov práv ku každému filmu, ktorý chce pustiť svojim žiakom. Chceme, aby učitelia boli oslobodení od takejto nemožnej úlohy.

Chceme, aby ste mohli používať materiály, ktoré budú rozprávať príbehy bez zaujatiain an unbiased way
+

Keď chce učiteľka hovoriť na dejepise o vojne vo Vietname, množstvo obrázkov, ktoré má k dispozícii, sú predpojaté. Potrebujeme zákon, ktorý umožní učiteľom zvoliť si zo širšieho výberu vizuálnych materiálov, aby neboli obmedzení len na obrázky, ktoré nájdu v učebniciach.

Chceme pre všetkých učiteľov v EÚ rovnaké slobody
+

Ak chce portugalský  učiteľka hudobnej výchovy pustiť študentom na hodine celú modernú skladbu, zákon jej to nedovoľuje. V Holandsku však nie je takéto obmedzenie. Sme presvedčení, že učitelia v by mali mať rovnaké práva.

Chceme, aby vám zákon umožnil využiť príležitosti, ktorá dáva digitálna doba
+

Keď chce učiteľ politológie poslať študentom e-mail s videom tlačovej konferencie Prezidenta Trumpa, škola riskuje pokutu. Musíme zabezpečiť, aby učitelia mohli používať digitálne komunikačné nástroje na vzdelávacie účely.

Chceme zákon, ktorý uzná, že múzeá, knižnice a neziskové organizácie majú úlohu pri vzdelávaní
+

Keď chce knižnica zorganizovať vo svojich priestoroch moderné vzdelávacie podujatie o umení, stretne sa s problémami, ak vopred nepožiada o súhlas držiteľov autorských práv diel, ktoré má vo svojej zbierke. Veríme, že múzeá, knižnice a mimovládne neziskové organizácie by mali mať rovnaké postavenie ako školy pri plnení vzdelávacích funkcií, aby taktiež mohli organizovať vzdelávacie podujatia.

Dajme autorské právo do poriadku. Teraz. Pripojíte sa k nám?

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Povinné políčka

Dziękujemy za poparcie!

Onedlho dostanete e-mailom potvrdenie.

Zažili ste prouživaní hudby, videa či vizuálnych materiálov na hodine niečo frustrujúce? Povedzte nám svoj príbeh a postaráme sa o to, že sa o ñom dozvedia politici.