Right Copyright

Скъпи преподаватели,

Вие работите за изграждане на нова образователна система в цяла Европа. Такава система, която е колаборативна, отворена и дава възможност да използвате повечето от инструментите и технологиите около вас. За съжаление законите за авторското право не са се променили от повече от петнадесет години и това ви засяга всеки ден.

Присъединете се сега към нашата мисия да изградим бъдещето на образованието

Ние искаме вие да имате свободата да преподавате, без да нарушавате закона
+

Преди да изучава заедно със своите ученици как представите за Шекспировите герои Ромео и Жулиета са се променяли във времето, учителката може да трябва да поиска разрешение от държателите на авторско право на всеки филм, който тя желае да покаже в класната стая. Ние искаме да освободим учителите от тази невъзможна задача.

Ние искаме вие да можете да използвате материали, които разказват историите по непредубеден начин
+

Когато учител иска да преподава за Виетнамската война в часовете по история, много от изображенията, които са на разположение, са предубедени. Ние имаме нужда от това законът да разрешава на учителите да избират от по-широк кръг визуални материали и по този начин те да не са ограничени само до изображенията в учебниците.

Ние искаме същата свобода за всички учители в ЕС
+

Ако Португалски учител по музика иска да използва пред учениците си откъс от онлайн музикално произведение, то той няма да може да пусне цялата песен в час. Учител от Холандия обаче няма да бъде изправен пред подобно ограничение. Ние смятаме, че учителите в ЕС трябва да споделят едни и същи права.

Четвърти пример: Ние искаме закон, който ще ви позволи да използвате дигиталните възможности, които днес са на разположение
+

Когато учител по политически науки иска набави за своите ученици видео от пресконференция на президента Тръмп чрез имейл, училището е заплашено да бъде глобено. Трябва да бъдем сигурни, че учителите могат да използват инструментите за комуникация за образователни цели.

Пети пример: Ние искаме закон, който признава, че музеите, библиотеките и НПО имат образователна функция
+

Когато учител организира в музей час по съвременно изкуство, то той ще срещне проблеми при използването на техни колекции от произведения на изкуството със защитени авторси права, ако не поиска преди това разрешение от държателите на правата.Ние вярваме, че музеите, библиотеките и НПО би трябвало да имат същото признание като училищата за тяхната образователна функция, така че те също могат да организират образователни програми.

Нека да направим авторското право правилно. Точно сега. С нас ли сте?

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Задължителни полета

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.