Right Copyright

1. Autorské právo má být změněno

Evropská komise vytvořila první návrh na základě souhlasu Evropského parlamentu pro legislativní změny. Taková věc se stane jednou za celou generaci. Jestliže chceme zákon, který bude fungovat v oblasti vzdělávání, musíme se chopit příležitosti reformovat ho tak, abychom měli jistotu, že bude funkční i pro naše potomky. Musíme zajistit, že se právní rámec změní k lepšímu.

2. Současný návrh již nedostačuje současným digitálním možnostem

Všichni učitelé v 21. století využívají ve výuce digitální a technologické pomůcky. To jim umožňuje vyučovat novými a zajímavými způsoby. Musíme si být jisti, že se může využívání technologií ve vzdělávání úspěšně rozvíjet, zatímco se učitelé nemusí zabývat složitými právními záležitostmi.

3. Současný návrh vylučuje z právního rámce muzea, knihovny a nevládní neziskové organizace

Současný návrh uznává pouze akreditované školy a univerzity. Potřebujeme zajistit, aby další instituce a jednotlivci, kteří jsou dnes zodpovědní za poskytování vzdělání, byli v právním rámci zahrnuti .

For policy makers

Učitelé potřebují autorské právo pro budoucnost

Učitelé by měli mít svobodu učit, aniž by se museli potýkat s komplikovaností autorského práva. Na naší hlavní webové stránce publikujeme více informací o našich zjištěních a vysvětlujeme naše postavení v současné reformě autorského práva.

Učitelé v celé EU by měli mít stejná práva

Náš právní výzkum vzdělávacích výjimek a omezení v autorském právu poukazuje na nejednotné prostředí ve vybraných evropských zemích. Výzkum vedený Teresou Nobre aktualizuje a doplňuje její pracovní dokument z roku 2014. V souladu se zákony jednotlivých zemí byly analyzovány určité vzdělávací postupy. To proto, abychom mohli lépe pochopit překážky, které přinášejí zastaralé předpisy o autorském právu v moderním i tradičním vzdělávání.

Legal Research Infographics

Legal Research Report

Učitelům má být umožněno poskytovat vysoce kvalitní vzdělávání

Digitální věk vytváří pro učitele mnoho možností, jak vyučovat novými a zajímavými způsoby. Zeptali jsme se učitelů z různých členských států Evropské unie, kteří ve svých hodinách využívají digitální technologie. Naše zjištění jasně ukazují, že větší využívání digitálních technologií a inovativních praktik ve školách přináší větší povědomí o autorském právu mezi učiteli.

Teachers and modern educational practices
2MB.

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Povinná pole

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.