Right Copyright

За учителите и педагози

1. Законът за авторското право е на път да се промени

Европейската комисия е направила първото предложение след одобрението за законодателна промяна на Европейския парламент. Това се случва веднъж на едно поколение. Ако ние искаме закон, който да работи за образованието, трябва да се възползваме от възможността за тази реформа и да се уверим, че тя ще бъде за цял живот. Ние трябва да сме сигурни, че нормативната уредба се променя за добро.

2. Настоящето предложение не съответства на скоростта на дигиталните възможности, които имаме днес

През XXI в. всеки учител използва дигитални и технологични инструменти, котаго обучава своите ученици. Това дава възможност на учителите да преподават по нови и привлекателни начини. Трябва да сме сигулни, че технологията в рамките на образованието може да се развива, като същевремнно се гарантира, че преподавателите не трябва да се справят със сложни правни проблеми.

3. Настоящето предложение изключва музеите, библиотеките и НПО в законовата уредба

Предложението в момента признава само акредитирани училища и университети. Необходимо е да се гарантира, че други институции и физически лица, които са отговорни за образованието днес, също са включени в правната рамка.

За създателите на политики

Преподавателите се нуждаят от такъв закон за авторското право, който да е пригоден за бъдещето

Учителите трябва да са свободни да преподават, без да бъдат въвличани в тънкостите на закона за авторското право. На нашия основен сайт публикуваме повече информация за изследванията ни и обясняваме нашата позиция по отношение на настоящата реформа на авторското право.

Преподавателите от цяла Европа трябва да споделят едни и същи права

Нашето изследване в областта на авторското право и на изключенията и ограниченията за неговото използване за целите на образованието показват голямо разнообразие при правилата в избрани европейски страни. Изследването, извършено от Тереза Нобр, допълва нейната статия от 2014 г. Бяха анализирани специфични образователни практики в съответствие със законите на всяка страна, за да се разберат по-добре пречките, породени от остарели правила за автроското право при съвременното и при традиционното образование.

Legal Research Infographics

Legal Research Report

Преподавателите трябва да бъдат в състояние да предложат високо качество на образованието

Дигиталната ера създаде много възможности за учителите да обучават своите ученици по нови и привлекателни начини. Ние проведохме интервюта с учители от различни страни-членки на ЕС, които използват дигитална технология в класната стая. Нашите резултати ясно показват, че най-широкото използване на нови технологии и иновативни технологии в училище означава по-голяма информираност за авторското право сред учителите.

Teachers and modern educational practices
2MB.

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Задължителни полета

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.