Right Copyright

Za učitelje

1. Zakon o avtorskih pravicah se spreminja

Evropska komisija je pripravila prvi predlog ob odobritvi Evropskega parlamenta za zakonodajno spremembo. To se zgodi enkrat na generacijo. Če želimo, da je zakon ustrezen za izobraževanje, moramo sprejeti to priložnost, da ga spremenimo tako, da bo trajen. Moramo zagotoviti, da se pravni okvir spremeni na bolje.

 

2. Trenutni predlog ni v skladu z digitalnimi možnostmi, ki jih imamo danes

Vsak učitelj 21. stoletja pri pouku uporablja digitalno tehnologijo. Ta omogoča nov, vključujoč način pouka. Moramo zagotoviti vse večjo uporabo tehnologije v izobraževanju in hkrati zagotoviti, da se učitelji ne bodo ubadali z zapletenimi zakonskimi temami.

3. Trenutni predlog izključuje muzeje, knjižnice in NGOje iz pravnega okvira

Predlog trenutno priznava samo potrjene šole in univerze. Moramo zagotoviti, da bodo tudi ostale ustanove in posamezniki, ki se ukvarjajo s poučevanjem vključeni v pravni okvir.

Za oblikovalce politike

Učitelji potrebujejo zakon, ki bo zaščitil prihodnost

Učitelji bi morali imeti svobodo pri poučevanju, brez zapleteov z avtorskimi pravicami. Na naši glavni spletni strani smo objavili več informacij o naših ugotovitvah in pojasnili naš položaj v sedanji reformi avtorskih pravic.

Vsi učitelji v Evropski uniji bi morali imeti enake pravice

Naša raziskava o izjemah in omejitvah v izobraževanju prikazuje razdrobljeno področje pravil o avtorskih pravicah v izbranih evropskih državah. Raziskava, ki jo je izvedla Teresa Nobre, je posodobitev in dopolnitev njenega dela iz leta 2014. Posebne izobraževalne prakse so bile analizirane v skladu z zakonodajo vsake države, da bi pomagale razumeti ovire, ki jih postavlja zastareli zakon o avtorskih pravicah tako modernemu, kot tudi tradicionalnemu izobraževanju.

 

Legal Research Infographics

Legal Research Report

Učitelji bi morali imeti možnost podajanja visoko kvalitetne pouka

Digitalna doba predstavlja veliko možnosti, katere lahko učitelji uporabijo pri svojem pouku. Opravili smo intervjuje z učitelji iz različnih držav Evropske unije o uporabi digitalne tehnologije v razredu. Naša dognanja nakazujejo na veliko uporabo moernih tehnologij in inovativnih pristopov. To pa hkrati pomeni večje zavedanje o avtorskih pravicah med učitelji.

Teachers and modern educational practices
2MB.

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Zahtevana polja

HVALA ZA PODPIS!

V kratkem boste dobili potrditveno elektronsko sporočilo.

Ali ste imeli nemogočo izkušnjo pri uporabi glasbe, videa ali slikovnega gradiva za ponazoritev pri pouku? Delite svojo zgodbo z nami in poskrbeli bomo, da bodo oblikovalci politike slišati o tem.