Right Copyright

Dla edukatorów

1. Prawo europejskie jest zmieniane właśnie teraz

Komisja Europejska złożyła projekt zmian legislacyjnych.. Coś takiego zdarza się raz na pokolenie. Jeżeli pragniemy przepisów, które będą służyć edukacji, musimy wykorzystać tę szansę na reformę, która przetrwa kilka pokoleń. Musimy dopilnować, aby ramy prawne zostały zmienione na lepsze.

2. Obecny projekt zmian nie nadąża za codziennymi zmianami w świecie cyfrowym

W XXI wieku każda nauczycielka czy nauczyciel używa cyfrowych narzędzi i nowych technologii w procesie edukacji. To umożliwia nauczanie w nowy, wciągający sposób. Musimy spowodować, by technologia w edukacji mogła rozkwitać, bez zmuszania edukatorów do borykania się ze skomplikowanymi kwestiami prawnymi.

3. Obecny projekt zmian wyklucza z regulacji muzea, biblioteki oraz organizacje pozarządowe

Obecny wniosek dotyczy jedynie akredytowanych szkół i uniwersytetów. Musimy zadbać o to, aby inne instytucje oraz osoby, które są odpowiedzialne za działania edukacyjne, zostały objęte tymi regulacjami.

Dla decydentów

Edukacja potrzebuje prawa autorskiego odpornego na przyszłe zmiany.

Edukatorzy powinni korzystać ze swobody w nauczaniu, bez konieczności zagłębiania się w meandry prawa autorskiego. Na naszej głównej stronie internetowej publikujemy więcej informacji o naszych ustaleniach i przedstawiamy stanowisko wobec obecnej propozycji reformy prawa autorskiego.

Edukacja powinna rządzić się tymi samymi prawami w całej Unii Europejskiej.

Nasze badania dotyczące dozwolonego użytku w obszarze edukacji pokazują, jak zróżnicowane są zasady prawa autorskiego w poszczególnych krajach członkowskich. Badania przeprowadzone przez Teresę Nobre to uaktualnienie i uzupełnienie jej raportu z 2014 r. Analizie poddane zostały konkretne praktyki edukacyjne podlegające przepisom w poszczególnych krajach, tak aby możliwe było zrozumienie utrudnień w nowoczesnej oraz tradycyjnej edukacji, wynikających z przestarzałego prawa autorskiego.

 

Legal Research Infographics

Legal Research Report

Edukatorzy powinni mieć warunki zapewniające prowadzenie edukacji na najwyższym poziomie.

Era cyfrowa stworzyła wiele możliwości i nowych sposobów przekazywania uczniom wiedzy. W różnych krajach członkowskich przeprowadziliśmy wywiady z nauczycielami, którzy podczas zajęć korzystają z technologii cyfrowej. Nasze ustalenia jasno wskazują, iż im szerzej wykorzystywane są nowe technologie i innowacyjne praktyki, tym większa jest świadomość nauczycieli w kwestiach związanych z prawami autorskimi.

Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne
2MB.

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Pole wymagane

DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE!

Wkrótce otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Czy kiedykolwiek doświadczyłęś problemów z używaniem materiałów wideo, filmów lub muzyki w celach edukacyjnych? Podziel się swoją historią, a my dopilnujemy, żeby decydenci o niej usłyszeli.