Right Copyright

Om denne kampanjen

Denne kampanjen er en del av COMMUNIA sitt prosjekt «Copyright Reform for Education». COMMUNIA kjemper for rettningslinjer som utvider offentlig eiendom og øker tilgang til, og bruk av, kultur og kunnskap. Vi ønsker å gjøre undanningsinstitusjoner og undervisere klare over behovet for å forandre opphavsrettsystemet slik at de kan bli hørt og ta del i reformen. Dermed sikres det at de nye retningslinjene er i tråd med underviseres behov.

For å lære mer om våre krav til opphavsrett i undervisningssammenheng, kan du lese brevet vi sendte til 33 andre organisasjoner og 17 individer i Europaparlamentet.


Sammarbeidspartnere

Prosjektet Copyright Reform for Education finansieres av Open Society Foundation og Kennisland. Kampanjens design ble laget av Vandejong Creative Agency i Amsterdam. Informasjonsgrafikken som viser de juridiske undersøkelsene når det gjelder unntak i undervisningssammenheng og begrensninger, ble laget av designeren André Rocha basert i Portugal. Informasjonsgrafikken som viser forskningen om moderne bruk ble laget av den polske designeren Joanna Tarkowska. Oversettelse fra engelsk: Kirsten Meadow.


Note about the copyright in this campaign

It is very difficult to show the complexities and problems concerning copyright while abiding to the letter of copyright law. We have therefore chosen to use our freedom of expression, citation right and right to parody to critique the current status quo by using images in the ‘examples’ section which we do not necessarily hold the copyright or have permission to use in another form. This is the only way we can illustrate the problems surrounding copyright that educators need to deal with on a daily basis. We do not recommend you reuse these images.

Everything else on this website is released into the public domain using the Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Please feel free to reuse.

Om opphavsretten i denne kampanjen

Det er veldig vanskelig å vise kompleksiteten og problemene knyttet til opphavsrett og samtidig forholde seg til den. Vi har derfor valgt å bruke ytringsfriheten når det gjelder bruk av bilder i «eksempel»delen. Vi har ikke nødvendigvis rettighetene til å bruke disse bildene på denne måten. Dette er den eneste måten vi kan illustrere problemene som er tilknyttet opphavsrett og undervisningsbruk. Vi anbefaler ikke gjenbruk av disse bildene.

Alt annet på denne nettsiden er offentlig eie ut i fra Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Ta det gjerne i bruk.


Personvern

Vi vil kun lagre informasjon i forbindelse med å drive denne kampanjen. Vi vil bare dele dine personlige opplysninger hvis du har gitt oss tillatelse til å gjøre det, eller når loven krever det. Vi vil bare bruke dine personlige opplysninger med det formål du har gitt tillatelse til. Vi vil ikke dele det med tredjeparter uten din tillatelse, og vi vil ikke lagre det lenger enn nødvendig.


Kontaktinformasjon

Twitter: @communia_eu
Facebook: @communia
Medium: Copyright untangled
Epost:info@communia-association.org

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Obligatoriske felt

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.