Right Copyright

O této kampani

Tato kampaň evropské sítě COMMUNIA je součástí projektu Reforma autorského práva ve vzdělávání. COMMUNIA prosazuje postoje, které podporují rozšíření okruhu volně šiřitelných děl a zlepšení přístupu ke kultuře a vědomostem, včetně jejich dalšího využívání. Chceme mezi vzdělávacími institucemi a učiteli zvýšit povědomí o autorském právu ve vzdělávání a o potřebě reformovat systém autorského práva. Pak se budou učitelé schopni k současné reformě autorského zákona vyjádřit a přispět k takovému vylepšení autorského práva, které bude podporovat moderní vzdělávání.

Více informací o našich požadavcích na autorské právo ve vzdělávání najdete ve společném dopisu, který jsme zaslali Evropskému parlamentu spolu s dalšími 33 organizacemi a 17 jednotlivci.


Spolupracovníci

Projekt Reforma autorského práva ve vzdělávání je finančně podpořen organizacemi Open Society Fund a Kennisland. Plán kampaně vytvořila tvůrčí agentura Vandejong sídlící v Amsterodamu. Infografiku popisující právní výzkum vzdělávacích výjimek a omezení vytvořil designér André Rocha žijící v Portugalsku. Infografika popisující výzkum moderních postupů je dílem polské designérky Joanny Tarkowské.


Poznámka o autorském právu v rámci této kampaně

Je velmi obtížné poukázat na složitosti a problémy v autorském právu a přitom dostát ustanovení autorského zákona. Proto jsme se rozhodli využít naši svobodu vyjadřování, právo citovat a právo parodovat, abychom mohli kritizovat současný status quo s využitím ilustračních ‚příkladů‘. Nemusíme být držiteli autorských práv nebo mít povolení, abychom tyto příklady využili jiným způsobem. Je to jediná cesta, jak můžeme ilustrovat problémy týkající se autorského práva, se kterými se učitelé denně potýkají. Nedoporučujeme Vám tyto příklady dále využívat.

Vše ostatní na této webové stránce je uvolněno k veřejnému využití na základě Potvrzení o statusu volného díla (CC0). Neváhejte prosím obsah dále využívat.


Ochrana soukromí

Informace o Vás ukládáme pouze pro účely této kampaně. Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze tehdy, dáte-li nám k tomu povolení nebo pokud to vyžaduje zákon. Vaše osobní údaje budeme využívat pouze k účelu, pro který jste nám dali svolení. Nebudeme je sdílet se třetí stranou bez Vašeho svolení a nebudeme je uchovávat déle, než je nezbytné.


Kontaktní údaje

Twitter: @communia_eu
Facebook: @communia
Medium: Copyright untangled
Email: info@communia-association.org

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Povinná pole

Thank you for signing!

You will receive a confirmation email soon.

Have you had frustrating experiences when using materials like images, video or music to illustrate your class? Share your story here and we will make sure policy makers hear about it.