Right Copyright

O tejto kampani

Táto kampaň je súčasťou projektu reformy autorského práva pre vzdelávanie, ktorý zastrešuje organizácia COMMUNIA. Chceme medzi vzdelávacími inštitúciami a učiteľmi šíriť povedomie o autorskom práve vo vzdelávaní a o potrebe reformy systému. Cieľom je, aby učitelia mali hlas v súčasnej diskusii o reforme autorského práva tak, aby podporilo moderné vzdelávanie.

Ak sa chcete dozvedieť viac o našich požiadavkách pre autorské právo vo vzdelávaní, môžete si prečítať spoločný list, ktorý sme poslali spolu s 33 organizáciami a 17 jednotlivcami do Európskeho parlamentu.


Spolupracovníci

Projekt „Reforma autorského práva pre vzdelávanie“ financuje Nádácia otvorenej spoločnosti a Kennisland. Vizuálny dizajn vytvorila amsterdamská kreatívna agentúra Vandejong. Infografiky, ktoré zobrazujú právny výskum v oblasti výnimiek pre vzdelávanie, vytvoril portugalský dizajnér André Rocha. Infografiky, ktoré zobrazujú výskum modernej praxe, vytvorila poľská dizajnérka Joanna Tarkowska. Preklad z angličtiny: Jan Gondol.


Poznámka o autorských právach v tejto kampani

Je veľmi zložité zobraziť komplexnosti a problémy, ktoré sa týkajú autorského práva a zároveň presne dodržať požiadavky autorského zákona. Preto sme sa rozhodli, že využijeme slobodu prejavu, právo na citovanie a právo na paródiu, aby sme v sekcii „príklady“ kriticky poukázali na súčasný stav. V každom prípade nie sme držitelia práv a nemáme povolenie použiť tieto obrázky v inej podobe. Toto je jediný spôsob, ako môžeme poukázať na problémy v oblasti autorského práva, ktorým musia učitelia čeliť každodenne. Neodporúčame, aby ste tieto obrázky používali opakovane.

Všetko ostatné na tomto webovom sídle dávame k dispozícii na voľné použitie pod Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Neváhajte použiť podľa vlastného uváženia.


Ochrana osobných údajov

Vaše údaje uložíme pre účely realizácie tejto kampane. Vaše údaje budeme zdieľať len s vašim dovolením alebo ak to bude od nás požadovať zákon. Vaše osobné údaje použijeme len na účel, na ktorý ste nám dali súhlas. Nebudeme ich bez vášho súhlasu zdieľať s tretími stranami ani ich uchovávať dlhšie, ako je potrebné.


Kontaktné informácie

Twitter: @communia_eu
Facebook: @communia
Medium: Copyright untangled
E-mail: info@communia-association.org

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Povinné políčka

Dziękujemy za poparcie!

Onedlho dostanete e-mailom potvrdenie.

Zažili ste prouživaní hudby, videa či vizuálnych materiálov na hodine niečo frustrujúce? Povedzte nám svoj príbeh a postaráme sa o to, že sa o ñom dozvedia politici.