Right Copyright

Kampania

Kampania jest częścią projektu „Reforma Prawa Autorskiego dla Edukacji” stowarzyszenia COMMUNIA,  które opowiada się za polityką powiększania domeny publicznej, rozszerzania dostępu do nauki i sztuki oraz swobodnego z nich korzystania. Chcemy podnieść świadomość edukatorów i instytucji edukacyjnych na temat prawa autorskiego w edukacji i konieczności zreformowania całego systemu prawa autorskiego. W rezultacie, edukatorzy będą mogli zabrać głos w sprawie obecnej reformy prawa autorskiego, tak aby służyło ono współczesnej edukacji. Więcej informacji na temat naszych postulatów dotyczących prawa autorskiego w dziedzinie edukacji można znaleźć w liście do Parlamentu Europejskiego, który wysłaliśmy wspólnie z 33 innymi organizacjami i 17 osobami prywatnymi.


Osoby i organizacje współpracujące

Projekt „Reforma Prawa Autorskiego dla Edukacji” finansowany jest przez Open Society Foundation oraz Kennisland. Projekt kampanii został stworzony przez agencję kreatywną Vandejong, prowadzącą działalność w Amsterdamie. Infografiki obrazujące badania w zakresie prawnych wyłączeń oraz ograniczeń w edukacji przygotował projektant André Rocha, zamieszkały w Portugalii. Infografiki pokazujące badania współczesnych praktyk opracowała polska projektantka Joanna Tarkowska.


Nota o prawach autorskich w tej kampanii

Niezwykle trudno jest pokazać złożoność problemów związanych z prawem autorskim, jednocześnie stosując się do zapisów tego prawa. Dlatego zdecydowaliśmy się skorzystać z przysługującej nam wolności swobodnej ekspresji, prawa do cytowania i parodii, aby za pomocą zawartych w sekcji „przykłady” opisów różnych sytuacji skrytykować obecne status quo. Nie oznacza to, że posiadamy prawa autorskie lub niezbędną zgodę do wykorzystania tych opisów w innej formie. Tylko w taki sposób możemy zilustrować problemy związane z prawem autorskim, z którymi przychodzi mierzyć się pedagogom każdego dnia. Nie zalecamy powielania tych opisów. Wszystkie pozostałe materiały na tej stronie internetowej oddajemy do publicznego wykorzystania, zgodnie z zasadami deklaracji „Creative Commons”: Creative Commons Public Domain Dedication (CC0). Prosimy swobodnie nimi dysponować.


Polityka prywatności

Wszelkie informacje dotyczące Państwa danych będą przechowywane jedynie na potrzeby prowadzenia tej kampanii. Będziemy udostępniać dane osobowe tylko w przypadku posiadania Państwa zgody lub w przypadku gdy jest to wymagane przez prawo. Będziemy wykorzystywać dane osobowe jedynie do celów, na które wyrażą Państwo zgodę. Nie będziemy udostępniać ich osobom trzecim bez Państwa zgody ani przechowywać dłużej, niż jest to niezbędne.


Kontakt

Twitter: @communia_eu
Facebook: @communia
Medium: Copyright untangled
E-mail: info@communia-association.org

5.932 signatures

SIGN & SHARE YOUR STORY

  • *Pole wymagane

DZIĘKUJEMY ZA POPARCIE!

Wkrótce otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.

Czy kiedykolwiek doświadczyłęś problemów z używaniem materiałów wideo, filmów lub muzyki w celach edukacyjnych? Podziel się swoją historią, a my dopilnujemy, żeby decydenci o niej usłyszeli.